Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zgłoszenie instalacji elektromagnetycznej działka 132 obręb Redło
zgłoszenie elektromagnetyczne stacji telefonii komórkowej
22.07.2021 więcej
Zgłoszenie elektromagnetyczne stacja 32852 Ogartowo dz. nr 181 na 5
Zgłoszenie elektromagnetyczne stacja 32852 Ogartowo dz. nr 181
na 5
19.01.2021 więcej
Zgłoszenie elektromagnetyczne stacja bazowa SWW1101_A Lekowo
zgłoszenie elektromagnetyczne stacja bazowa SWW1101_A Lekowo
19.01.2021 więcej
SWW0501 Słonowicez OS 20.2 sprawozdanie
SWW0501 Słonowicez OS 20.2 sprawozdanie
27.10.2020 więcej
stacja bazowa RTCN Białogard Sławoborze sprawozdanie
stacja bazowa RTCN Białogard Sławoborze sprawozdanie
27.10.2020 więcej
stacja 32841 Świdwin ul. Słowiańska 9 zgłoszenie nr 17 na 2020
stacja 32841 Świdwin ul. Słowiańska 9 zgłoszenie nr 17 na
2020
27.10.2020 więcej
Lekowo dz. nr 141 na 30 zmiana danych
Lekowo dz. nr 141 na 30 zmiana danych
27.10.2020 więcej
Kołaczek dz. nr 23 na 1 zmiana danych
Kołaczek dz. nr 23 na 1 zmiana danych
27.10.2020 więcej
SWW1501B_2_zalacznik_os_20201012160850
SWW1501B_2_zalacznik_os_20201012160850
27.10.2020 więcej
SWW1501B_2_wniosek_os_20201012160850
SWW1501B_2_wniosek_os_20201012160850
27.10.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się